• ХАЯГ : СБД, Нарны зам 91, Санроуд билдинг 5 давхар
  • 77117196 88003553
Менежертэй холбоо барих
Дагагчид
Танилцуулга
ПиСиДиПи ХХК нь 2013 оны 1 дүгээр сард Барилгын төслийн менежмент болон Инженерингийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулагдсан үндэсний зөвлөх компани юм. Манай компани нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, өндөр чанартай төслийн шийдлүүдийг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг.
Манай компаний үндсэн үйл ажиллагаа нь захиалагчийн зүгээс төсөлд тавих чанар, хугацаа, төсөв болон тэдний хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан төслийн судалгааны үе шатнаас эхлэн иж бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгөх хүртэлх бүх үе шатны үйл ажиллагаа болон түүний аль нэг үе шатны ажлыг Захиалагчид хамгийн бага ачаалалтайгаар, хамгийн бага эрсдэлтай байхаар төлөвлөн удирдах, гүйцэтгэлийг хянахад чиглэдэг. ПиСиДиПи ХХК нь төслийн эхний өдрөөс эхлэн мэргэжлийн Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд бие даасан зөвлөх компани болон захиалагч, хөрөнгө оруулагчийн зөвлөх байр сууринаас хамтран ажилладаг. Эдгээр төслүүдэд олон нийтийн, орон сууцны, эмнэлгийн, боловсролын, зогсоол болон агуулахын, шашны, уул уурхайн болон үйлдвэрийн, дэд бүтцийн барилга байгууламжууд, мөн түүнчлэн гүүр хоолойн барилга байгууламжууд багтана.
Ажил үйлчилгээний чиглэл:
Бизнесийн ёс зүй, шударга байдал
Бизнесийн ёс зүй, шударга байдлыг эрхэмлэн Үйлчлүүлэгч, Захиалагч, Хөрөнгө оруулагчаа дээдлэн хүндэлж, хөрөнгө оруулалтыг зөв зохистой эдийн засгийн үр ашигтайгаар чиглүүлэн, тэдний хүлээлт, шаардлагад нийцсэн чанартай, аюул осолгүй, байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ.

Барилгын төслийн менежмент
Бид эдийн засгийн хэмнэлт, үр ашигтай шийдлийг чанарын өндөр түвшинд хүргэх мэргэжлийн ур чадвар бүхий шинийг санаачлагч, шилдгийг эрэлхийлэгч мэргэжилтнүүдээр хамт олноо бүрдүүлэн үйл ажиллагаандаа төслийн удирдлагын олон улсын стандарт, чанарын тогтолцоог хариуцлагатайгаар ханган ажиллаж буй Үндэсний Төслийн Менежментийн компани билээ.
Барилга Угсралт, Барилга угсралтын менежмент
Бид барилга байгууламжийг түлхүүр хүлээлгэн өгөх нөхцөлөөр болон барилга угсралтын аль нэг үе шатны ажлыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулах чадварлаг 20 гаруй инженер, туршлага, ур чадвар бүхий мэргэжлийн 85 ажилчидтай багийг бүрдүүлэн бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.
Барилга угсралтын үед манай инженерийн баг төслийн талбайд хуваарийн дагуу ажиллаж ажлын зураг, аливаа өөрчлөлтүүд, үйл ажиллагааны процесс болон чанарын гүйцэтгэл, зураг төслийн хяналтыг тогтмол хийж зөвлөж хамтран ажилладаг. Мөн төслийн менежментийн нэг хэсэг болох Барилга угсралтын менежментийн хүрээнд Гүйцэтгэгчийн ажлыг товлосон хугацаанд, чанарын болон ХАБЭА-н шаардлагын дагуу хийх ажлыг удирдан зохион байгуулдаг. Үүнд:
  • Зураг төсвийг координацлах
  • ХАБЭАБО-н төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
  • Талбайн зохицуулалт
  • Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлт болон цагийн хуваарийг хянах
  • Чанарын хяналт тавих
  • Захиалагч болон Гүйцэтгэгч талуудын харилцааг хянах
  • Төслийн үйл явцын тайлан гаргахад зөвлөх
Иж бүрэн зураг төсөл, Зураг тѳслийн менежмент
Манай компани барилгын иж бүрэн архитектур, барилга бүтээц, гүүр, халаалт агаар сэлгэлт, ус хангамж ариутгах татуурга, цахилгаан, холбоо дохиолол, автоматжуулалтын  зураг төсөл болон үүнтэй Зохиогчийн хяналтын ажлыг мэргэжлийн баг хамт олны хүчээр чанартай гүйцэтгэж хүлээлгэн өгдөг.


Гүүр – Хоолойн зураг төсөл, Төслийн менежмент
Манай компани Гүүр – Хоолойн зураг төслийн багтай бөгөөд захиалагчийн хэрэгцээ болон тавигдаж байгаа шаардлагын дагуу дотоодын болон олон улсын стандарт, холбогдох норм дүрэм ба журамд (БНбД, MNS, ASTM, AASHTO, ACI, BSI, EN & ISO) бүрэн нийцэх иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлэх чадвартай болно.


Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл ахуй, Байгаль орчин
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдлын тухай хууль болон MNS OHSAS 18001-2012 стандартад тулгуурлан ХАБЭАБО-ы шаардлагуудыг компанийн бүхий л үйл ажиллагаандаа заавал мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Манай компанийн ХАБЭАБО-н багийн үндсэн зорилго нь ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн чадварыг хэвээр хадгалж эрүүл аюулгүй орчинд хөдөлмөрлөх нөхцлөөр хангахад оршино. Энэхүү зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд хөдөлмөрийн хууль, тогтоомж, нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн асуудлыг иж бүрэн шийдвэрлэж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн орчны хүчин зүйлийн нөлөөллийг бууруулж үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг арилгах зэрэгт анхааран ажилладаг.
Дэлгэрэнгүй